მიმოხილვა

ტრენინგი მოიცავს ლოგისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის მართვის პრინციპებს და თანამედროვე ინტრუმენტებს. იგი განკუთვნილია როგორც დამწყები, ასევე გამოცდილი სპეციალისტებისათვის წარმოების, ვაჭრობის, ლოგისტიკისა და სხვა ბიზნეს სექტორებიდან.

 

ტრენინგის მიზანია, დაეხმაროს როგორც სტუდენტებს ასევე ბიზნეს სფეროში დასაქმებულებს გააუმჯობესონ თავიანთი პროფესიული უნარ-ჩვევები ლოგისტიკაში და მიწოდების ჯაჭვის მართვაში. ტრენინგი დაეხმარება მასში მონაწილეებს, რომ მათ შეძლონ საწარმოებში ლოგისტიკური პრობლემების იდენტიფიცირება და ანალიზი და მართებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც მიმართულია როგორც ლოგისტიკური დანახარჯების შემცირებისკენ ასევე საწარმოს კონკურებნტუნარიანობის ზრდისკენ.

 

ტრენინგის გავლის შემდეგ, მსმენელები მიიღებენ კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) სერტიფიკატს. 

 

ტრენინგები ჩატარდება ონლაინ, ზუმ პლათფორმის მეშვეობით