ციფრული და სოციალური მედია მარკეტინგული კამპანიების დაგეგმვა, განხორციელება და ანალიზი