هدف دوره

دانشگاه قفقاز یکی از معتبرترین و موفق ترین دانشگاه ها در سطح منطقه ای و بین الملل می باشد که به منظورجذب دانشجویان اینترنشنال، با ارائه برنامه تحصیلی باکیفیّت بالا، این دوره های ویژه را برنامه ریزی نموده است

این دوره به منظورآموزش تخصّصی زبان انگلیسی همگام با تمرکزبر چهار مهارت اصلی وتکنیک های یادگیری، وهمچنین با هدف آماده سازی دانش پژوهان برای ورود و تحصیل در دانشگاه های گرجستان، برای جامعه فارسی زبان و دانشجویان ساکن تفلیس برنامه ریزی شده استاین دوره درراستای آموزش و تقویت سطح زبان انگلیسی به صورت آکادمیک و با بهره گیری از جدیدترین متدهای آموز شی، کتب و کمک آموزشی های منطبق با استاندارد های روز بین المللی و اساتید مجرب در محیط دانشگاهی صورت می پذیرد

در پایان دوره ، پس ازموفقیت در امتحان نهایی، مدرک در سطح مربوطه به دانشجویان و دانش پژوهان از طرف دانشگاه اعطا می گردد