هدف دوره

این دوره در راستای آموزش و تقویت زبان انگلیسی جامعه فارسی زبان تفلیس به صورت آکادمیک و با بهره گیری از جدیدترین متدهای آموزشی ، کتب و کمک آموزشی های منطبق با استاندارد های روز بین المللی و اساتید مجرب در محیط دانشگاهی صورت می پذیرد

این دوره که براساس اصول آموزشی زبان آموز محور می باشد، همگام با تقویت چهار مهارت یادگیری و با تمرکز خاص بر روی مکالمه و گفتمان، در جهت رفع نیازهای تجاری، آموزشی و زندگی روزمره در جامعه بوده و فرصتی را برای پیشبرد سریع و همسو دانش آکادمیک زبان انگلیسی ومکالمات وارتباطات محاوره ای موثر محقق می سازد

در پایان دوره به زبان آموز مدرک در سطح مربوطه از طرف دانشگاه اعطا می گردد