موضوعات

دراین سطح مباحث مطرح شده در سطوح قبل به صورت پیشرفته تر ارائه گردیده وزبان آموزتخصصی تر بر روی مهارت های یادگیری تمرکز خواهد نمود

فعالیت ها ی این دوره در راستای محاوره و گفتگو با اعتماد به نفس در زندگی روزمره، در مراکزعلمی و آموزشی ، دانشگاه، ادارات، محل کار، و به طور کلی در جامعه می باشد

آموزش و افزایش دامنه لغات پرکاربرد و اصطلاحات ضروری و همچنین آشنایی با قواعد گرامری در سطح پیشرفته تری متناسب با این سطح ارائه خواهد گردید

سیلابس دوره همچنین آموزش مکاتبات اداری و نوشتن مقاله را شامل می شود

علاوه بر بحث های آزاد، زبان آموزان موضوعاتی برای تحقیق و ارائه در کلاس خواهند داشت که در جهت افزایش سطح اعتماد به نفس در تکلم به این زبان خواهد بود

برنامه تور انگلیسی در نظر گرفته شده است تا زبان آموزان بتوانند آموخته ها ی خود را با تجربیات واقعی در جامعه ادغام نمایند