განრიგი

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 5 კვირა
  • ჩატარების დღეები: სამშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-21:00 სთ.  

 

კურსანტები შეირჩევიან გასაუბრების საფუძველზე.