მიმოხილვა

ტრენინგის მიზანია მსმენელს შესძინოს/გაუღრმავოს ცოდნა აღნიშნულ საოფისე კომპიუტერულ პროგრამაში, შეასწავლოს პროგრამის სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენება. კურსის გავლის შემდეგ, თქვენ გეცოდინებათ საოფისე პროგრამის უახლესი ფუნქციები. კურსი დაგეხმარებათ მუშაობის პროცესში თქვენს წინაშე დაყენებული კონკრეტული ამოცანების გადაჭრაში.

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC)  სერტიფიკატს.