განრიგი

  • დაწყების თარიღი: 7 დეკემბერი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 საათი (6 შეხვედრა)
  • ტრენინგის პერიოდულობა: სამშაბათი, ხუთშაბათი
  • ტრენინგის დრო: 19:00 - 22:00