განრიგი

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 საათი (6 შეხვედრა)
  • ტრენინგის პერიოდულობა -ორშაბათი, ოთხშაბათი
  • ტრენინგის დრო 19:00 - 22:00