მიმოხილვა

„ქართული ბრენდის სასტუმროების მართვა“

 

„ონლაინ გაყიდვები“

 

„MICE ტურიზმი“

 

ონლაინ ტრენინგი

 

ტრენინგის მიზანია დამსწრეებს მისცეს სასტუმროს, როგორც ორგანიზაციის ოპერირებისათვის საჭირო სპეციფიური ცოდნა  და მისი მართვისათვის საჭირო ინფორმაცია.  ტრენინგზე განხილული იქნება სასტუმროს მუშაობის სფეციფიკა და  ბაზარზე  არსებული ტენდენციები.

 

ტრენინგის ფარგლებში, მონაწილეები მიიღებენ მასპინძლობის სფეროს  თეორიულ და პრაქტიკულ საფუძვლებზე დამყარებულ ცოდნას და გამოიმუშავებენ პრობლემის გადაჭრის უნარ-ჩვევებს. ასევე  განავითარებენ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს, რათა შეძლონ სამუშაოს დაგეგმვა, სტრატეგიის შემუშავება და წამოჭრილი ამოცანების გადაჭრა სტუმარ-მასპინძლობის დარგში.