მიმოხილვა

ტრენინგის მიზანია მსმენელებს გააცნოს სასტუმროში დასუფთავების დეპარტამენტის სტრუქტურა და ფუნქციები, დასუფთავების სამსახურის ოპერირების პროცესი.