ტრენერი

  

ოქსანა ხოდინ

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის მოწვეული ტრენერი

 

კურსის დასახელება
 
  • სასტუმროს დასუფთავების მენეჯმენტის ონლაინ ტრენინგი