მიმოხილვა

სასტუმროს მიღება-განთავსების და დაჯავშნის ოპერირება, სტუმართა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

 

ტრენინგის მიზანია მსმენელები გაეცნონ ამ სფეროში დაგროვილ თეორიულ ცოდნას, გაერკვნენ სასტუმროს მენეჯმენტის არსში, ფუნქციებში, მისი შესწავლის მეთოდოლოგიაში.