განრიგი

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 36 საათი(12 შეხვედრა)
  • ტრენინგების პერიოდულობა:  სამშაბათი, ხუთშაბათი  და შაბათი
  • ჩატარების დრო: სამშაბათი, ხუთშაბათი 19:00 სთ-დან-22:00 სთ-მდე და შაბათი 11:00 სთ-დან – 14:00 სთ-მდე.