განრიგი

  • დასაწყისი - 9 იანვარი
  • დასასრული - 20 თებერვალი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა - 66 საათი
  • დღეები - ორშაბათი,ოთხშაბათი,პარასკევი,შაბათი
  • ჩატარების დრო - 19:00-22:00
  • ჩატარების ადგილი - კავკასიის უნივერსიტეტის კამპუსი