موضوعات:

این دوره براساس شناخت و تسلط نسبی زبان آموز به زبان گرجی برنامه ریزی شده و پس از گذراندن این دوره، انتظار می رود زبان آموز با توان بالا به زبان گرجی تکلم کرده، در مباحث تئوری شرکت کند. همچنین امکان نگارش انواع نامه و متون برای زبان آموز فراهم خواهد شد. در خواندن متون، کتب، مجلات و ... به زبان گرجی زبان آموز از توانایی بالایی بهره مند خواهد شد و همچنین در تقویت مهارت شنیداری نیز در سطح بالا قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است که در این دوره دانشجو بتواند اطلاعات و اخبار مناسب این دوره را درک کند.

به فایل های صوتی کوتاه  و دروس تئوری گوش داده و محتوای آن را دریابد. اعلامیه های ساده را بخواند و محتوای آن را ارزیابی کند. اصطلاحات و عبارات کاربردی  که برای این سطح مشخص شده است را فرا گرفته و در شرایط مربوطه به کار ببرند.در بحث و گفتگو مشارکت کند و نظرات خود را به راحتی و به اجمال بیان کند. درباره ی موضوعات گوناگون بتواند در فضای مجازی و یا در تماس تلفنی به بحث و جدل بپردازد. در در زمان دریافت اطلاعات امکان خلاصه نویسی و برداشت مفاهیم را داشته باشد.

و در آخر نیز انتظار می رود زبان آموز قابلیت نگارش رزومه خود را به زبان گرجب داشته باشد.