توضیحات:

دوره آموزش زبان گرجی برای فارسی زبانان در سطح متوسطهb1

این دوره در راستای آموزش زبان گرجی به جامعه فارسی زبان ساکن تفلیس بصورت آکادمیک و با بهره گیری از جدیدترین متدهای آموزشی، کتاب های استاندارد از نظر اتحادیه اروپا و وزارت آموزش و پرورش و علوم گرجستان و اساتید مجرب و نیتیو صورت می پذیرد

اساتید دوره مسلط به زبان گرجی و فارسی بوده و این امر در انتقال مفاهیم و محتوای آموزشی و همچنین برقراری ارتباط موث، مثمر ثمر واقع میگردد

زبان آموزانی که سطوح قبل دوره زبان گرجی را با موفقیت گذرانده باشند، ویا در امتحان تعیین سطح نمره قبولی کسب نمایند، میتوانند در این دوره شرکت کنند

جلسه اول دوره به منظور آشنایی زبان آموز با متد و فضای آموزشی رایگان بوده و پس از پایان دوره به زبان آموزان مدرک زبان گرجی در این سطح از طرف دانشگاه قفقاز اعطا می گردد