თემატიკა

 • მოდული #1 - სამედიცინო დაწესებულებების მართვის ტიპები და დონეები, ორგანიზაციული კულტურა - ხანგრძლივობა: 4  საათი  
 • მოდული #2 - ადამიანური კაპიტალის მართვის მნიშვნელოვანი ასპექტები, თანამშრომელთა მოტივაცია - ხანგრძლივობა: 4 საათი  
 • მოდული #3 - მარკეტინგი - ხანგრძლივობა: 4 საათი  
 • მოდული #4 - ინტეგრირებული კომუნიკაცია - ხანგრძლივობა: 2 საათი  
 • მოდული #5 - სამედიცინო მომსახურების ხარისხი და პაციენტის კმაყოფილება - ხანგრძლივობა: 2 საათი  
 • მოდული #6 - რისკის მენეჯმენტი, კრიზისული მართვა  სამედიცინო დაწესებულებებში - ხანგრძლივობა: 4  საათი  

 

(მოდული #1- #6) - ტრენერი - სოფო ხაჟომია - ჰოსპიტლების მართვის ექსპერტ-კონსულტანტი,  კავკასიის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

 

 • მოდული #7 - ჯანდაცვის სისტემა და ეკონომიკა,  გამოწვევები სამედიცინო დაწესებულებებისთვის, სამედიცინო  დაწესებულების დანიშნულება და ტიპები  - ხანგრძლივობა: 4  საათი  
 • მოდული (#7- #8) - ტრენერი - თენგიზ ვერულავა  მედიცინის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი
 • მოდული #8 - სამედიცინო დაწესებულებების დაფინანსების მეთოდები, შემოსავლები და ხარჯები - ხანგრძლივობა: 4 საათი  

 

 • მოდული #9 - რეგულაციები სამედიცინო დაწესებულებებისთვის - ხანგრძლივობა: 4 საათი  
 • მოდული #10 - ინფექციების კონტროლი, ეპიდემიოლოგის როლი და ნარჩენების მართვა სამედიცინო დაწესებულებაში - ხანგრძლივობა: 4 საათი  

 

მოდული (#9 - #10) ტრენერი - მარინე ბაიდაური ექიმი ეპიდემიოლოგი, ინფექციის კონტროლის სპეციალისტი, მედიცინის დოქტორი. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პოლიტიკის დეპარტამენტის ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

 

 • მოდული #11 - ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები სამედიცინო დაწესებულებებში - ხანგრძლივობა: 2 საათი

ტრენერი - იოსებ მამუკელაშვილი - კავკასიის უნივერსიტეტის აფილირებული ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი   

 

 • მოდული #12 - სამართლებრივი საკითხები სამედიცინო დაწესებულებაში -ხანგრძლივობა: 4 საათი  

ტრენერი  - ნათია კახეთელიძე მაგისტრი. კავკასიის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი.    

 

 • მოდული #13 - შრომის უსაფრთხოების ძირითადი ასპექტები - ხანგრძლივობა: 2 საათი

ტრენერი - შოთა ნიჟარაძე კავკასიის უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების სკოლის დეკანი

 

 • მოდული #14 - გუნდი და ლიდერობა- ხანგრძლივობა: 4  საათი  

ტრენერი - გიორგი მახარაშვილი - MD  კავკასიის მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლის დეკანი.

 

ცალკეული თემატიკების შესახებ უფრო მეტი ინფორმაციისვის  იხილეთ  ბმული.