განრიგი

  • დასაწყისი: 16 ოქტომბერი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 12 საათი
  • ჩატარების დრო:19:00-22:00
  • შეხვდრების რაოდენობა: 4
  • ჩატარების ადგილი: სასტუმრო "მაგნოლია"/მთაწმინდა, კირილე უკლებას N5
  • ტრენინგზე გათვალისწინებულია ყავის შესვენება