هدف دوره

این دوره در راستای آموزش و تقویت مکالمه زبان انگلیسی جامعه فارسی زبان تفلیس به صورت آکادمیک و با بهره گیری از جدیدترین متدهای آموزشی ، کتب و کمک آموزشی های منطبق با استاندارد های روز بین المللی و اساتید مجرب در محیط دانشگاهی صورت می پذیرد

این دوره در جهت رفع نیازهای تجاری، آموزشی، و زندگی روزمره در جامعه همگام با تقویت چهار مهارت یادگیری و با تمرکز خاص بر روی مکالمه و گفتمان، فرصتی را برای پیشبرد مکالمات موثر و برقراری ارتباطات محاوره ای محقق می سازد

در پایان دوره به زبان آموز مدرک در سطح مربوطه از طرف دانشگاه اعطا می گردد