ტრენერი

 

შოთა ნიჟარაძე

 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის დეკანი, OSHE Georgia-ს ვიცე-პრეზიდენტი, შრომის უსაფრთხოების ორგანიზაციების კონფედერაციის ომბუდსმენი 

 

 

კურსის დასახელება:

 

  • შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი და რისკების შეფასება