თემატიკა

ოფისის მართვა - ადმინისტრირება ეს არის პროცესი, რომელიც მოიაზრებს ოფისის გამართულად ფუნქციონირებას, იზრუნებს მის ვიზუალურ ნაწილზე, შეხვედრების სწორად დაგეგმვასა და დოკუმენტების სწორად წარმართვაზე, ასევე მათ დაარქივებაზე.

 

სტუმრების მიღება/გაცილებაზე,  მივლინებების დაგეგვაზე. უზრუნველყოფს ყველას საჭირო ინვენტარის შეძენას რაც ოფისის გამართული ფუნციონირებისთვისაა საჭირო.