განრიგი

 

  • დასაწყისი: 1 აპრილი
  • ტრენინგის ხანგრძილოვობა - 24 საათი 
  • ჩატარების დრო: 19:00 - 22:00
  • შეხვედრების რაოდენობა: 8
  • ჩატარების ადგილი: სასტუმრო "მაგნოლია"/მთაწმინდა , კირილე უკლებას #5
  • ტრენინგზე გათვალისწინებულია ყავის შესვენება