موضوعات

در این سطح مباحث مطرح شده در سطوح پیشین به صورت پیشرفته تر ارائه گردیده و زبان آموز به درک عمیق تری از دانش زبان انگیسی خواهد رسید

فعالیت ها ی این دوره در راستای محاوره و گفتگو با اعتماد به نفس در زندگی روزمره در محیط های مختلف اعم از ادارات، محل کار، دانشگاه، و به طور کلی در جامعه می باشد

آموزش و افزایش دامنه لغات پرکاربرد و اصطلاحات ضروری و همچنین آشنایی با قواعد گرامری در سطح پیشرفته تری متناسب با این سطح ارائه خواهد گردید

علاوه بر بحث های آزاد، زبان آموزان موضوعاتی برای ارائه در کلاس خواهند داشت که در جهت افزایش سطح اعتماد به نفس در تکلم به این زبان خواهد بود

برنامه تور انگلیسی مانند مشاهده یک فیلم سینمایی به زبان اصلی برای زبان آموزان در نظر گرفته شده است تا بتوانند آموخته ها ی خود از این زبان را با تجربیات واقعی ادغام نموده و در مورد موضوع مطرح شده تکلم نمایند