თემატიკა

ტრენინგის განმავლობაში ვისაუბრებთ ბრენდისა და ბრენდინგის რაობაზე, მომივიხილავთ ლურჯი ოკეანისა და გამორჩეულობის შექმნის სხვა სტრატეგიებს. ვისაუბრებთ განსხვავებულობის მნიშვნელობაზე, სახელზე და მის მნიშვნელობაზე, ბრენდის ვიზუალურ და ვერბალურ ხელწერაზე, ბრენდის შექმნის თანმიმდევრობასა და მისი მართვის პრინციპებზე. თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადმოსატანად, ლექციების განმავლობაში მსმენელები  იმუშავებენ ბრენდის კონცეფციების შექმნაზეც.