ტრენერი

  

შოთა ჩინჩალაძე

 

  • თანმიმდევრული ბრენდინგისა და სტრატეგიის კონსულტანტი

 

  • ბრენდინგის ერთადერთი სერტიფიცირებული სპეციალისტი საქართველოში