განრიგი

  • დასაწყისი - 1 მარტი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა - 24 საათი
  • დღეები - სამშაბათი,პარასკევი
  • ჩატარების დრო - 19:00-22:00
  • ჩატარების ადგილი - კავკასიის უნივერსიტეტის კამპუსი