განრიგი

  • დაწყების თარიღი -  24 სექტემბერი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 24 საათი (8 შეხვედრა)
  • ტრენინგების პერიოდულობა: ორშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00