მიმოხილვა

საბაზისო ცოდნის მიწოდება პროტოკოლის ფუნქციისა და საერთაშორისო პრაქტიკის, თანამედროვე პროტოკოლის ნორმებისა და პროცედურების, საერთაშორისო / ყოველდღიური ეტიკეტის შესახებ.

 

ტრენინგის დასრულებისას, მონაწილეებს გადაეცემათ კავკასიის უნივერსიტეტის  ტრენინგ ცენტრისა და სახელმწიფო მართვის სკოლის (CSG) ერთობლივი სერტიფიკატი.