მიმოხილვა

ტრენინგის მიზანია ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიაში, ასევე მაღალი რისკის სექტორის ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთოების უზრუნველყოფისათვის მენეჯმენტის სისტემური მიდგომებისა და ეფექტური მექანიზმების გაცნობა, სპეციფიკის შესაბამისი რისკების შეფასების მეთოდოლოგიის შესწავლა.

 

ვისთვის არის ეს ტრენინგი?

 

  • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები
  • Oil & Gas ინდუსტრიაში დასაქმებული პირები
  • მაღალი რისკის სექტორში დასაქმებული მენეჯერები
  • სახანძრო უსაფრთხოების სპეციალისტები
  • კომპანიების მენეჯმენტი

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) სერტიფიკატს.