მიმოხილვა

ტრენინგის მიზანია წინა ხაზის მენეჯერების ცოდნითა და უნარებით აღჭურვა, რაც დაეხმარება მათ გამართულად და ეფექტიანად მართონ წინა ხაზის თანამშრომლების მიერ მომხმარებლებთან ურთიერთობის პროცესი.

 

ტრენინგის მონაწილეები შეისწავლიან ორგანიზაციაში მომსახურების ხარისხის მართვის ინსტრუმენტებს, სტრატეგიებს და პრაქტიკული დავალებების მეშვეობით შეძლებენ მოარგონ ისინი რეალურ სამუშაო პროცესებს.