განრიგი

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 12 საათი (6 შეხვედრა)
  • დაწყების თარიღი: 12 მაისი
  • ჩატარების დღე: ოთხშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00 – 21:00