საფასური და რეგისტრაცია

  • სრული აკრედიტებული პროგრამა -  1650 ლარი;
  • აკრედიტებული პროგრამა დაბალ და საშუალო რისკის ობიექტებზე - 1200 ლარი.