موضوعات

در این سطح مباحث مطرح شده در سطوح قبل بصورت پیشرفته تر ارائه گردیده و زبان آموز به درک عمیق تری از زبان گرجی خواهد رسید

هدف از این دوره تمرکز بر چهار مهارت نوشتن، خواندن، شنیدن و صحبت کردن در خصوص مسائل و مباحث به مراتب پیچیده تر روزمره ای ازجمله اصطلاحات کاربردی برای خریدهای روزانه، انجام امور اداری و بانکی و غیره می باشد

آموزش اصطلاحات پرکاربرد و همچینین آشنایی با افعال پیشرفته در سه زمان و نیز فعل های امری و ریشه فعل و نیز قواعد گرامری پیشرفته تر زبان مناسب با این سطح ارائه خواهد شد

زبان آموز امکان نوشتن و همچنین صحبت کردن در مورد موضوعات مختلف روز مره ای در قالب کنفرانس خواهد داشت که این کار باعث افزایش سطح اعتماد به نفس در تکلم به این زبان در فضای واقعی می گردد

بازدید از موزه و یا تور شهری در طول دوره برای زبان آموزان در نظر گرفته شده است که با تکیه بر دانسته های خود بتوانند در برقراری ارتباط مؤثر با مردم بومی از پس مشکلات محاوره ای برآیند