توضیحات

A2 دوره آموزش زبان گرجی برای فارسی زبانان در سطح

این دوره در راستای آموزش زبان گرجی به جامعه فارسی زبان ساکن تفلیس بصورت آکادمی و با بهره گیری از جدیدترین متدهای آموزشی، کتاب های استاندارد از نظر اتحادیه اروپا و وزارت آموزش و پرورش و علوم گرجستان و اساتید مجرب در محیط دانشگاهی صورت می پذیرد

زبان آموزانی میتوانند در این دوره شرکت کنند که دوره پیش نیاز را با موفقیت گذرانده باشند یا در امتحان تعیین سطح نمره قبولی کسب کنند

پس از پایان دوره به زبان آموزان مدرک زبان گرجی در این سطح از طرف دانشگاه قفقاز اعطا می گردد