ტრენინგის თემატიკა

 1. კრიტიკული აზროვნება - თანამედროვე ხედვა, მისი გამოყენების არეალი;
 2.   სისტემური აზროვნება - მნიშვნელობა და მისი განვითარება;
 3.   ცოდნა როგორც ახალი სისტემის მაკონსტრუირებელი შინაარსი;
 4. როგორ ვსწავლობთ;
 5. როგორ ვასწავლით;
 6.   ინსტინქტები, მოთხოვნილებები და მოტივაცია;
 7.   თავის ტვინი, როგორც ბიოლოგიური პროცესორი;
 8.   სააზროვნო სისტემის მუშაობის ალგორითმი;
 9.   მენტალური სამება და აზროვნების თამაშები;
 10. ინფორმაციის მიმდინარეობის პროცესი;
 11. შედეგზე ორიენტირებული ურთიერთობის/აზროვნების წესი’
 12. დასწავლის სტადიები;
 13. მიზნის დასახვის ტექნოლოგიები;
 14. ქაოსი, სისტემა და მეტა პოზიცია;
 15. შეკითხვები, რომლებიც ცვლის;