საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის საფასური და რეგისტრაცია:

 

ტრენინგის ღირებულება: 490 ლარი

 

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია

 

ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, შემდეგ საბანკო რეკვიზიტებზე, ტრენინგის დაწყებამდე მინიმუმ 3 დღით ადრე.