ვაკანსიები კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის პოზიციაზე

17 სექტემბერი 2021

კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის მედიცინის სკოლა (CMS) აცხადებს კონკურსს პროფესორის (10 ვაკანტური ადგილი) ასოცირებული პროფესორის (17 ვაკანტური ადგილი) და ასისტენტ-პროფესორის (10 ვაკანტური ადგილი) აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად, შემდეგ მიმართულებებზე:

 

 

 • ბაზისური ბიოსამედიცინო მიმართულება
 • ქირურია 
 • შინაგანი სნეულებები 
 • მეან-გინეკოლოგია, დერმატო-ვენეროლოგია

 

 

პროფესორი (10 ვაკანტური ადგილი) 

ბაზისური ბიოსამედიცინო მიმართულება  - 3 ვაკანტური ადგილი 

ქირურია - 3 ვაკანტური ადგილი

შინაგანი სნეულებები - 1 ვაკანტური ადგილი

მეან-გინეკოლოგია, დერმატო-ვენეროლოგია- 2 ვაკანტური ადგილი

 

ასოცირებული პროფესორი  (17 ვაკანტური ადგილი) 

 

ბაზისური ბიოსამედიცინო მიმართულება  - 5 ვაკანტური ადგილი 

ქირურია - 5 ვაკანტური ადგილი

შინაგანი სნეულებები - 5 ვაკანტური ადგილი

მეან-გინეკოლოგია, დერმატო-ვენეროლოგია- 2 ვაკანტური ადგილი

 

ასისტენტ-პროფესორი  (10 ვაკტური ადგილი) 

ბაზისური ბიოსამედიცინო მიმართულება  - 3 ვაკანტური ადგილი 

ქირურია - 3 ვაკანტური ადგილი

შინაგანი სნეულებები - 3 ვაკანტური ადგილი

მეან-გინეკოლოგია, დერმატო-ვენეროლოგია- 1 ვაკანტური ადგილი

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

ა) პროფესორისთვის

პროფესორად 6 წლის ვადით აირჩევა შესაბამის დარგში დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლიანი გამოცდილება. კლინიკური საგნების შემთხვევაში კლინიკური პროფილით მუშაობის არანაკლებ 9 წლიანი გამოცდილება

 

ბ) ასოცირებული პროფესორისთვის

ასოცირებულ პროფესორად 3 წლის ვადით აირჩევა შესაბამის დარგში დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება. კლინიკური საგნების შემთხვევაში კლინიკური პროფილით მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილებაასისტენტ-პროფესორისთვის

ასისტენტ-პროფესორად 3 წლის ვადით აირჩევა შესაბამის დარგში დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი რომელსაც აქვს შესაბამის დარგში არანაკლებ 2 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება. კლინიკური საგნების შემთხვევაში კლინიკური პროფილით მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილებაპროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნას კვალიფიციური პირი, პროფესიული ნიშნით. ამ შემთხვევაში პირის კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინმებული სწავლის შედეგების გამომუშავების აუცილებელი კომპეტენცია.

 

პიროვნული თვისებები:

 • პასუხისმგებლიანი;
 • სამართლიანი და დისციპლინირებული;
 • კომუნიკაბელური;
 • კრეატიული;
 • მოტივირებული;
 • ცოდნის გადმოცემის და პრეზენტაციის უნარი;
 • აუდიტორიასთან ურთიერთობის უნარი;
 • დარწმუნების და მოსმენის უნარი;
 • ინდივიდუალური მიდგომის უნარი;
 • ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების უნარი;
 • როგორც გუნდში, ისე ინდივიდუალურად მუშაობის უნარი.დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ:

 • რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენაზე (CV - მოიცავდეს ინფორმაციას სწავლებისა და სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ)
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • განათლების (კვალიფიკაციისა და აკადემიური ხარისხის/წოდების) დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (დოქტორის/მაგისტრის/ბაკალავრიატის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები) ასლები, დოქტორანტების შემთხვევაში - სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის შესახებ ცნობა;
 • საზღვარგარეთ დაცული ხარისხის შემთხვევაში, ავთენტურობისთვის განსაზღვრული საჭირო დოკუმენტაცია;
 • სამეცნიერო–პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი ცნობა და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სხვა უსდ-(ებ)ში არსებული დატვირთვების შესახებ ინფორმაცია;
 • საკანდიდატო/სადოქტორო და სამაგისტრო თემის შესახებ ინფორმაცია (თემის სათაური, დარგი, მიმართულება);
 • სტატიების, წიგნების, მონოგრაფიების თუ სხვა სამეცნიერო შრომების შესახებ სრული ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს: ნაშრომის სახელწოდებას, გამოქვეყნების ადგილს, თარიღს, გვერდების რაოდენობას და გამომცემლობის დასახელებას, ასევე, ნაშრომის გარე ყდის ასლებს (კონკურსის მიზნებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბოლო 5 (ხუთი) წლის მანძილზე არსებული მონაცემები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სერტიფიკატები, ჯილდოები და სხვა დოკუმენტები;
 • აკადემიური/სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისი სხვა დოკუმენტაცია, პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები.კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

 I ეტაპიწარმოდგენილი დოკუმენტების გადარჩევა 

 II ეტაპიპრეზენტაცია/გასაუბრება

 III ეტაპიკონკურსის შეჯამება.

 

კავკასიის უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და კონკურსის მეორე ეტაპზე დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან, ვინც პირველ ეტაპს გადალახავს წარმატებით !

 

კონკურსის გამოცხადების თარიღი: 17 სექტემბერი 2021 წ.   

საბუთების მიღება: 2021 წლის 18 ოქტომბრიდან- 2021 წლის 24 ოქტომბრის ჩათვლით.

კონკურსის ჩატარების პერიოდი 2021 წლის ოქტომბერი

კონკურსის ჩატარების ადგილი: ქალაქი თბილისი, პაატა სააკაძის #1/ დისტანციური

კონკურსის შედეგების გამოქვეყნების პერიოდი: 2021 წლის ოქტომბერი/ნოემბერი.

 

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მითითებული დოკუმენტები, ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: hr@cu.edu.ge ან წარმოადგინოთ ბეჭდური სახით, მისამართზე: პაატა სააკაძის #1, პერსონალის მართვის დეპარტამენტში.

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით კავკასიის უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის დეპარტამენტს ელექტრონულ ფოსტაზე: hr@cu.edu.ge; Tel.: 2 377777.

 

გთხოვთ, საგნის დასახელების ველში მიუთითოთ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის და მიმართულების სახელწოდება.