საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

გიორგი დათუკიშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: gdatukishvili@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (131)
ოთახი: B6
გიგა კიკნაძე
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი
ელ-ფოსტა: gkiknadze@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (152)
ოთახი: B16

ანზორ ქევხიშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი 

ელ-ფოსტა: akevkhishvili@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (152)
ოთახი: B16

მერაბ თავართქილაძე
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის კონსულტანტი
ელ-ფოსტა: mtavartkiladze@cu.edu.ge

ნოდარ მიქავა

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ტექნიკური დახმარების სპეციალისტი

ელ-ფოსტა:nmikava@cu.edu.ge

ტელ: 2377777 (152)
ოთახი: B16

ლაშა ვაშაკიძე 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ტექნიკური დახმარების სპეციალისტი

ელ-ფოსტა: lvashakidze@cu.edu.ge

ტელ: 2377777 (152)
ოთახი: B16