საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

გიორგი დათუკიშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (450)

ელ.ფოსტა: gdatukishvili@cu.edu.ge
ოთახი: D36

გიგა კიკნაძე
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (446)

ელ.ფოსტა: gkiknadze@cu.edu.ge
ოთახი: D26

ანზორ ქევხიშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი 
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (447)

ელ.ფოსტა: akevkhishvili@cu.edu.ge
ოთახი: D26

მერაბ თავართქილაძე
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის კონსულტანტი
ელ.ფოსტა: mtavartkiladze@cu.edu.ge

ნოდარ მიქავა

ქსელისა და სისტემების ადმინისტრატორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 

ელ.ფოსტა: nmikava@cu.edu.ge
ოთახი: D26

ლაშა ვაშაკიძე 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ტექნიკური დახმარების სპეციალისტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტა: lvashakidze@cu.edu.ge
ოთახი: D26