საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

გიორგი დათუკიშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: gdatukishvili@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (131)
ოთახი: B6
მიხეილ დვალიშვილი
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი
ელ-ფოსტა: mdvalishvili@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (152)
ოთახი: B16
გიგა კიკნაძე
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი
ელ-ფოსტა: gkiknadze@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (152)
ოთახი: B16
ლევან ფარცვანია
საინფორმაცი ტექნოლოგიების მენეჯერი
ელ-ფოსტა: llpartsvania@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (152)
ოთახი: B16 
მერაბ თავართქილაძე
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის კონსულტანტი
ელ-ფოსტა: mtavartkiladze@cu.edu.ge