საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

გიორგი დათუკიშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: gdatukishvili@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (450)
ოთახი: D36
გიგა კიკნაძე
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი
ელ-ფოსტა: gkiknadze@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (446)
ოთახი: D26

ანზორ ქევხიშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი 

ელ-ფოსტა: akevkhishvili@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (447)
ოთახი: D26

მერაბ თავართქილაძე
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის კონსულტანტი
ელ-ფოსტა: mtavartkiladze@cu.edu.ge

ნოდარ მიქავა

ქსელისა და სისტემების ადმინისტრატორი

ელ-ფოსტა: nmikava@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 
ოთახი: D26

ლაშა ვაშაკიძე 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ტექნიკური დახმარების სპეციალისტი

ელ-ფოსტა: lvashakidze@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77
ოთახი: D26