საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

გიორგი დათუკიშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (450)

ელ.ფოსტა: gdatukishvili@cu.edu.ge
ოთახი: D36

გიგა კიკნაძე
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (281)

ელ.ფოსტა: gkiknadze@cu.edu.ge
ოთახი: C4

მერაბ თავართქილაძე
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის კონსულტანტი
ელ.ფოსტა: mtavartkiladze@cu.edu.ge

ნოდარ მიქავა

ქსელისა და სისტემების ადმინისტრატორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (448)

ელ.ფოსტა: nmikava@cu.edu.ge
ოთახი: D26

ლაშა ვაშაკიძე 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (445)

ელ.ფოსტა: lvashakidze@cu.edu.ge
ოთახი: D26  

მურად ბაკურიძე

ტექნიკური დახმარების სპეციალისტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (451)

ელ.ფოსტა: mbakuridze@cu.edu.ge

ოთახი: D26  

თემურ კურცხალია

ტექნიკური დახმარების სპეციალისტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (446)

ელ.ფოსტა: tkurtskhalia@cu.edu.ge

ოთახი: D26  

ტაჯუ ალენ

ტექნიკური დახმარების სპეციალისტი 

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (451)

ელ.ფოსტა: t_allen@cu.edu.ge

ოთახი: D26