კავკასიის უნივერსიტეტის 2020 წლის სასკოლო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციები

7 ნოემბერი 2019

სასკოლო სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობას მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის სამივე საფეხურის, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტები.

 

მიზნები:

 

ა) ქვეყნის განვითარების ორიგინალური იდეებით გამსჭვალული საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომების შერჩევა;

 

ბ) სამეცნიერო პოტენციალის მქონე ახალგაზრდების წარმოჩენა.

 

 სასკოლო სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობას მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის სამივე საფეხურის, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტები.

 

  კონფერენციების განრიგი სკოლების მიხედვით:

  • კავკასიის ბიზნესის სკოლა - 25 მაისი
  • კავკასიის სამართლის სკოლა - 23 მაისი
  • კავკასიის მედიის სკოლა - 9 ივნისი
  • კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა - 22 მაისი
  • კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა - 30 მაისი
  • კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა - 27 მაისი
  • კავკასიის ტურიზმის სკოლა - 5 მაისი
  • კავკასიის მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლა - 16 მაისი
  • კავკასიის ეკონომიკის სკოლა - 29 მაისი
  • კავკასიის სადოქტორო სკოლა - 19 მაისი

 

სასკოლო სტუნდეტური სამეცნიერო კონფერენციის სარეგისტრაციო ფორმა

საკონფერენციო მოხსენების მომზადების წესი

კავკასიის უნივერსიტეტის სასკოლო კონფერენციის განრიგი

ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის აკადემიური სტილის სახელმძღვანელო