აბიტურიენტებისთვის

 

ცნობარი აბიტურიენტებისათვის 2017 - მისაღები ადგილების რაოდენობა, არჩევითი საგანი, კოეფიციენტები და პრიორიტეტები.

კავკასიის უნივერსიტეტი ბევრ სიახლეს გთავაზობთ. ახალი პროგრამები თბილისსა და ბათუმში. კავკასიის უნივერსიტეტის ფონდის მიერ დაწესებული შიდა სასწავლო გრანტები სწავლების 4 წლის მანძილზე. ახალი ფასები უნივერსიტეტის 4 ფაკულტეტზე. 


საბაკალავრო პროგრამები თბილისში და წლიური საფასური

სწავლის წლიური საფასური მოცემულია სახელმწიფო გრანტის და კავკასიის უნივერსიტეტის ფონდის მიერ დაწესებული გრანტის გათვალისწინებით

 

 

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტზე ჩაბარების შემთხვევაში 4 წლის მანძილზე მიიღებთ უნივერსიტეტის ფონდის მიერ დაწესებული სასწავლო გრანტს 11 600 ლარის  ოდენობით, რაც ყოველწლიურად არსებულ სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 2 900 ლარით.  სამართლის, მედიის, სახელმიწფო მართვის, არქიტექტურის და ჯანდაცვის ფაკულტეტებზე ჩაბარების შემთხვევაში 4 წლის მანძილზე მიიღებთ სასწავლო გრანტს 8 000 ლარის ოდენობით, რაც ყოველწლიურად არსებულ სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 2 000 ლარით.  გაითვალისწინეთ, რომ უნივერსიტეტის ფონდის მიერ დაწესებული სასწავლო გრანტის მიღების წინაპირობა ამ ფაკულტეტების პირველ ან მეორე არჩევნად შემოხაზვა და სახელმწიფო გრანტის (100% და 70%) მოპოვებაა.  

საბაკალავრო პროგრამები ბათუმში და წლიური საფასური

სწავლის წლიური საფასური მოცემულია სახელმწიფო გრანტის და კავკასიის უნივერსიტეტის ფონდის მიერ დაწესებული გრანტის გათვალისწინებით

 

 

სამივე საბაკალავრო პროგრამაზე ბათუმში, სწავლის წლიური გადასახადი არის 2250 ლარი. მოქმედებს სახელმწიფო გრანტი - 100%, 70% და 50%-იანი.

რატომ კავკასიის უნივერსიტეტი?

  • კავკასიის უნივერსიტეტის მთავარი პრიორიტეტია სწავლის მაღალი ხარისხი, რაც ნიშნავს ამერიკის და ევროპის წამყვანი უნივერსიტეტების აკადემიური პროგრამების სინთეზსა და ქართულ გარემოსთან მორგებულ დასავლურ სტანდარტს; ლექტორები ხშირად წამყვან კომპანიებში მომუშავე ყველაზე წარმატებული პრაქტიკოსები არიან;

  • ვასაქმებთ ყველგან – კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა და დასაქმების სამსახური ხელს უწყობს სტუდენტების დასაქმებას როგორც კერძო კომპანიებში, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებში. დღეს საქართველოს კავკასიის უნივერსიტეტი მართავს;

  • კავკასიის უნივერსიტეტი ლიდერია გაცვლითი პროგრამების ხაზით. საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ბოლო მონაცემებით, გაცვლითი პროგრამები ფუნქციონირებს 70 ქვეყნის 130-მდე პარტნიორ უნივერსიტეტთან; CU-ს სტუდენტები მთელი მსოფლიოს გარშემო სწავლობენ;

  • შეღავათები გადასახადში: 30%, 50%, 100% შეღავათი სხვადასხვა სკოლის/ფაკულტეტის სამ საუკეთესო სტუდენტს.