შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან

26 თებერვალი 2009
შედგა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ბატონ დავით ბაქრაძესთან.