შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან

11 იანვარი
შედგა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ბატონ დავით ბაქრაძესთან.