მიღების წესები

მიღების წესი
 
კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:
 
 1. საერთო სამაგისტრო გამოცდის გამოცდის ჩაბარება (B ტიპის ტესტი)
 2. გთხოვთ შეავსოთ ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა
 3. კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის მისაღები ტესტი (მოიცავს ინგლისურის გააზრებისა და წერის კომპონენტებს B2 დონის შესაბამისად და ზოგად ლოგიკურ კითხვებს)
 4. მიმღები კომისია განიხილავს ყველა აპლიკაციას და შერჩეულ კანდიდატებს დაენიშნებათ პერსონალური
  გასაუბრება/ინტერვიუ


წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:


• 2 სარეკომენდაციო წერილი
• დიპლომისა და ნიშნების ფურცლის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები
• CV/რეზიუმე
• 1 ცალი პასპორტის ფოტოსურათი
• პირადობის მოწმობის ასლი
• სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (მამაკაცებისთვის)
• სამოტივაციო წერილი

 

თარიღები:

 

 • საბუთების მიღება: აგვისტო, 2019
 • CSB-ის მიმღები სამაგისტრო ტესტი: სექტემბერი, 2019
 • CSB-ის მიმღებ კომისიასთან აპლიკანტების გასაუბრება: სექტემბერი, 2019
 
გადახდის პირობები

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.
  
 

მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება სახელმწიფო გრანტთან ერთად შეგიძლიათ CU გრანტით, რომელიც გულისხმობს 50%-იან დაფინანსებას პროგრამის სრულ ღირებულებაზე.

 

CU გრანტის მოპოვების ორი შესაძლებლობა არსებობს:

 

 1. თუ ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი
 2. თუ საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე ნებისმიერი ტიპის ტესტში (A,B,C) დააგროვებთ 90 000 საგრანტო ქულაზე მეტს
 
სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:
 
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
 7 350 ლარი 3 675 ლარი  2 550 ლარი 


იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.