პროგრამის მიმოხილვა

კავკასიის მედიის სკოლის სტრატეგიული კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამა შექმნილია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აინტერესებს საზოგადოებასთან ურთიერთობების სფეროს სიღრმისეული შესწავლა და ამ სფეროს მენეჯმენტის უნარების გამომუშავება. პროგრამა განკუთვნილია მათთვისაც, ვისაც შეძენილ პროფესიაში კარიერული წინსვლა აქვს მიზნად დასახული და ისეთებისთვისაც, ვისაც საქმიანობის სფეროს გამოცვლა და ახალი პროფესიის შეძენას სურს.

 

სტრატეგიული კომუნიკაციის (პიარის) პროგრამა შესაძლებლობებს გიხსნით საზოგადოებასთან ურთიერთობებისა და ახალი თაობის მარკეტინგული კომუნიკაციების სფეროში. მისი დასრულების შემდეგ შეგეძლებათ იმუშაოთ პიარის სტრატეგიის შექმნისა და აღსრულების, სფეროში სხვადასხვა ტიპის პროექტების მენეჯმენტისა და მედიასთან ურთიერთობების მიმართულებით. თქვენ ასევე, შეგეძლებათ დაეუფლოთ ახალი მედია პლატფორმებისა და სოციალური ქსელების პროფესიული დანიშნულებით გამოყენების უნარებს.

 

სტრატეგიული კომუნიკაციების პროგრამა აგებულია ისე, რომ თქვენ გიყალიბდებათ პროფესიონალური ხედვა და მიღებული ცოდნის გამოყენება თანაბარი სიძლიერით შეგიძლიათ ნებისმიერ სფეროში: პოლიტიკური კომუნიკაციებში, ბიზნეს სექტორსა და სხვადასხვა სპეციფიურ მიმართულებებშიც კი. შესაბამისად, შეგეძლებათ დასაქმდეთ საჯარო, კერძო თუ არასამთავრობო სექტორებში. ასევე, თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, გახდეთ მკვლევარი, კონსულტანტი ან პედაგოგი.