კონფერენცია ქ. ათენში

11 სექტემბერი 2009
რომელიც ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის დაარსების 20 წლისთავს მიეძღვნა. ფორუმის მუშაობაში მონაწილეობდნენ: კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი, ვიცე–პრეზიდენტი და დეკანი: პროფესორები კახა შენგელია, შალვა მაჭავარიანი და ზაზა მარუაშვილი.

კონფერენციაზე, ორგანიზაციის მმართველთა საბჭოს წევრებად კახა შენგელია და შალვა მაჭავარიანი აირჩიეს, ხოლო საჯარო სამართლის ევროპის ჯგუფის წევრად კავკასიის სამართლის სკოლის დეკანი ზაზა მარუაშვილი.