სამართლის სკოლის პირველი კურსდამთავრებულები

15 ოქტომბერი 2008
სპეციალიზაციით სამართლის მაგისტრის ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომები გადაეცათ.