ხელშეკრულება კავკასიის უნივერსიტეტსა და ევროპის საჯარო სამართლის ორგანიზაციის შორის

31 დეკემბერი 2007
საერთაშორისო ორგანიზაციას შორის, რომელიც ითვალისწინებს 2008 წლის სექტემბრიდან ერთობლივი საბაკალავრო პროგრამის ამოქმედებას.