სამეცნიერო კონფერენცია „ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები“

10 ივნისი 2019

8 ივნისს კავკასიის უნივერსიტეტში მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლის და ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ორგანიზებით გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია „ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები“.  კონფერენციაზე კვლევითი ნაშრომები წარმოადგინეს სხვადასხვა უნივერსიტეტების მკვლევრებმა და სტუდენტებმა.

 

კონფერენციაზე წარმოდგენილი საუკეთესო ნაშრომები გამოქვეყნდება სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალში „ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკის და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები“.

 

კონფერენციის მიზანია ჯანდაცვის პოლიტიკის, ჯანდაცვის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სოციოლოგიის მიმართულებებით სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა, კვლევების დონის ამაღლება და განვითარება, სამეცნიერო მიღწევების პოპულარიზაცია, სპეციალისტებისათვის შესაძლებლობის მიცემა, გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ პოლიტიკის, ჯანდაცვის ეკონომიკის და ჯანდაცვის სოციოლოგიის სფეროებში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით.

 

კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო შემდეგი ნაშრომები:

 

 1. სტუდენტების აკადემიური სტრესი

ქეთი დიასამიძე, თამთა სიჭინავა, მარიამ ხუბულავა - სოციოლოგიის მიმართულება, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი

 

 1. ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის გამოწვევები

როზა დევნოზაშვილი - მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის ფაკულტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი

 

 1. საქართველოს საბალეტო დასის მოცეკვავეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის თავისებურებები

ქეთევან თვალავაძე - სოციოლოგიის მიმართულება, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი

 

 1. სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტების მომავალი პროფესიებისადმი აღქმა

ნათია შენგელიძე -  სოციოლოგიის მიმართულება, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი

 

 1. სამსახურეობრივი სტრესი პედაგოგიურ საქმინობაში

ქრისტინე ლომიძე, მარიამ ჯოლოხავა, ნინო კანდელაკი -  სოციოლოგიის მიმართულება, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი

 

 1. ოჯახის ექიმის ნდობა სტუდენტებში

ნინო აბრამიშვილი, ირინე ახობაძე, ნინო კოხრეიძე, ლევან გამყრელიძე - სოციოლოგიის მიმართულება, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი

 

 1. სექსუალური განათლება საქართველოში და რეპროდუქციული ცხოვრება არასრულწლოვანებში

ანანო ბიბილაშვილი, რუსუდან კანაშვილი  - მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის ფაკულტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი

 

 1. ოჯახის ექიმთან მიმართვიანობის პრობლემები

 სალომე ბუცხრიკიძე, მართა გიუნაშვილი - მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის ფაკულტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი

 

 1. რატომ და როგორ ხვდებიან მოხუცები, მოხუცთა თავშესაფარში?

მარიამ დეკანოსიძე, მეგი ჟვანია - მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის ფაკულტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი

 

 1. ინტერნეტიდან მიღებული ინფორმაცია და ექიმი-პაციენტის ურთიერთობა (პაციენტის პერსპექტივიდან)

შოთა ოტიაშვილი, მარიამ თოდუა - სოციოლოგიის მიმართულება, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი

 

 1. შინმოვლის სერვისების ცენტრის განვითარება საქართველოში

ზურაბ კობალავა, გიორგი ტეფნაძე, ქეთევან ვარდიაშვილი, გიორგი მაჭარაშვილი, ქეთი მჟავანაძე - მედიცინის და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი - თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი

 

 1. კლინიკური სიკვდილის შემდგომი ორგანოთა დონაციის პრობლემები საქართველოში

ანა გოშაძე, ვახტანგ ნატროშვილი, სალომე გურაშვილი, სოფიო ღლონტი - მედიცინის და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი - თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი

 

 1. კვება და კვების უსაფრთხოება საქართველოში

მარიამ იმნაიშვილი, ლიკა ლალიაშვილი, სალომე ქიტოშვილი - მედიცინის და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი - თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი

 

 1. მშენებარე ობიექტების რეგულირების პრობლემები

თორნიკე კარკუჩაშვილი, მჭედლიშვილი ნიკა - სოციოლოგიის მიმართულება, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი

 

 1. ცეფტრიაქსონი და მისი შემცვლელები - ფასობრივი სტრუქტურა

ბაგრატი დეისაძე, თაკო გაბუნია - მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის ფაკულტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი

ხელმძღვანელი: თენგიზ ვერულავა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი