ფინანსები

 

 

ერეკლე პირველი

 

განათლება:

 

 • პოსტ-სადოქტორო, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, სლოუნის მენეჯმენტის სკოლა;
 • ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ბრემენის უნივერსიტეტი;
 • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიების ინსტიტუტი, მართვის სკოლა - მიწვეული მეცნიერი/მკვლევარი;
 • კავკასიის უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა (CSB) - ასოცირებული პროფესორი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ფინანსური ბაზრები და ინსტიტუტები;
 • ფინანსური აღრიცხვა.

ლევან გიორგაძე

 

განათლება:

 

 • ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი  (MBA), ინსტიტუტო დი ემპრესა (IE ), ბიზნესის სკოლა;
 • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი (BBA), კავკასიის უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა (CSB).

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი - გენერალური დირექტორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • კორპორაციული ფინანსები

ვლადიმერ ყოჩიშვილი

 

განათლება:

 

 • ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი (MBA), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
 • ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი (BBA), კავკასიის უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა (CSB). 

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • აუდიტორული კომპანია დელოიტი - აუდიტის მენეჯერი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ფინანსური აღრიცხვა
 • საშუალო დონის ფინანსური აღრიცხვა

 

დავით ასლანიშვილი

 

განათლება:

 

 • დოქტორი ეკონომიკის დარგში, წმინდა ანდრიას სახელობის საპატრიარქოს უნივერსიტეტი;
 • მაკროეკონომიკის მაგისტრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი
 • კავკასიის უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი
 • საქართველოს საინვესტიციო ჯგუფი - ბორდის წევრი

 

 

კურსის დასახელება:

 

 • კორპორაციული ფინანსები
 • ფინანსური ბაზრები და ინსტიტუტები

დავით ნადირაძე

 

განათლება:

 

 • PhD კანდიდატი ბიზნეს ადმინისტრირებაში, კავკასიის უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა (CSB);
 • მაგისტრი ბიზნეს ადმინისტრირებაში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საქართველოს ბანკი - ანალიტიკოსი

 

კურისი დასახელება:

 

 • საბანკო საქმე;
 • ფინანსური ანალიზი და სესხის სტრუქტურიზირება.

 


თეა კბილცეცხლაშვილი

 

განათლება:

 

 • ბიზნესის მართვის დოქტორი (ფინანსების მიმართულებით), შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -დეკანი, ფინანსების პროგრამის კოორდინატორი (საბაკალავრო/სამაგისტრო დონეზე) ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი
 • კავკასიის უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი

 

სწავლების ინტერესი:

 

 • ფინანსური მენეჯმენტი

 

ლელა ქსოვრელი

 

განათლება:

 

 • PhD კანდიდატი ბიზნესის ადმინისტრირებაში, ილიას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი;
 • ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი(MBA), კავკასიის უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა (CSB);
 • საინჟინრო გეოფიზიკის მაგისტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.   

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • ფინანსური ოპერაციების, გრანტების და კონტრაქტების ხელმძღვანელი - ისტ ვესტ მენეჯმენტ ინსტიტუტი. 

 

კურსის დასახელება:

 

 • ფინანსური აღრიცხვა
 • მენეჯერული აღრიცხვა

 

რუსუდან ჩაჩანიძე

 

განათლება:

 

 • PhD კანდიდატი ბიზნესის ადმინისტრირებაში, საქართველოს უნივერსიტეტი;
 • ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი (MBA), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი
 • საქართველოს უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი
 • KSU - მოწვეული ლექტორი
 • ექსპორტის განვითარების ასოციაცია/რეგიონალური განვითარების ასოცოაცია - ტრენერი

 

კურისი დასახელება:

 

 • სტრატეგიული მართვა
 • ფინანსური აღრიცხვა
 • მენეჯერული აღრიცხვა

გივი გვეტაძე

 

განათლება:

 

 • ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი (MBA), კავკასიის  უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა (CSB).

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • ვისოლ პეტროლეუმ ჯორჯია - ფინანსური დირექტორი.

 

კურისი დასახელება:

 

 • საშუალო დონის საბუღალტრო აღრიცხვა;
 • მენეჯერული აღრიცხვა;
 • ფინანსური აღრიცხვა.

გიზო სანაძე

 

განათლება:

 

 • დოქტორი თეორიულ ფიზიკაში, მათემატიკაში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო   უნივერსიტეტი;
 • ასპირანტურა, მთავარი გეოფიზიკური ობსერვატორია (რუსეთი). 

 

სამუშაოდგილი:

 

 • გენერალური დირექტორი, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარი;
 • ასისტენტ-პროფესორი, კავკასიის ბიზნესის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი. 

 

კურსის დასახელება:

 

 • ფინანსური აქტივების შეფასება;
 • გლობალური პორტფელის მართვა;
 • ფინანსური აქტივები და ფასიანი ქაღალდების ბაზარი;
 • წარმოებული ვადიანი კონტრაქტების ბაზარი;
 • ინვესტირების საფუძვლები;
 • საინვესტიციო პროექტების მართვა;
 • ფინანსური ბაზრები და ინსტიტუტები.

 


ვატო ბერიშვილი

 

განათლება:

 

 • ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი (MBA), კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის ბიზნესის სკოლა;

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • პროექტის მენეჯერი, გაეროს განვითარების პროგრამა

 

კურსის დასახელება:

 

 • კორპორატიული ფინანსები/ფინანსური მენეჯმენტი;
 • რისკების მენეჯმენტი;
 • სხვა ფინანსური დისციპლინები.

შალვა ახრახაძე, CFA

 

განათლება:

 

 • ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი (MBA), თავისუფალი უნივერსიტეტი. 

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • ფინანსური ლაბორატორია - დამფუძნებელი და დირექტორი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • კორპორაციული ფინანსები;
 • ფინანსური ანალიზი;
 • ფინანსური რეპორტინგი;
 • საინვესტიციო გადაწყვეტილებები.