წევრობა და აკრედიტაცია

წევრობა და აკრედიტაცია

  აკრედიტაცია

2005 წ. კავკასიის ბიზნესის სკოლამ მიიღო ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ასოციაციის (CEEMAN) აკრედიტაცია.


წევრობა

  ჰარვარდის ბიზნესის სკოლის ბაზაზე არსებული ”სტრატეგიებისა და კონკურენტუნარიონობის ინსტიტუტი”
 
 
 ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ასოციაცია(CEEMAN)
 
 
 
 ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ორგანიზაცია (EFMD)
 
 
 ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში (AmCham)
   
 
 
 საფრანგეთის ბიზნეს საბჭო საქართველოში
   

 
 საერთაშორისო სავაჭრო პალატა საქართველოში (ICC)